اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
استان خراسان رضوی
 • راهنمای صدور مجوز تاسیسات گردشگری

  انواع تاسیسات گردشگری
  فرآيند بررسي طرح هاي گردشگري در كارگروه امور زير بنايي- اراضي  دولتي
  فرآيند بررسي طرح هاي گردشگري در كارگروه امور زير بنايي- اراضي غير دولتي
  فرآيند صدور مجوز طرح هاي گردشگري در معاونت سرمايه گذاري و طرح ها
  فرآيند صدور مجوز واحد هاي اقامتي در معاونت سرمايه گذاري  و طرح ها
  فرم درخواست صدور موافقت اصولی اشخاص حقوقی (داخل محدوده خدمات شهری)
  فرم درخواست صدور موافقت اصولی اشخاص حقوقی (داخل یا خارج حریم)
  فرم درخواست صدور موافقت اصولی اشخاص حقیقی (داخل محدوده خدمات شهری)
  فرم درخواست صدور موافقت اصولی اشخاص حقیقی (داخل یا خارج حریم)
   

                                                                                                                                                                                                                          

  سرمایه گذاران محترم می بایست انواع تأسیسات گردشگری را مطالعه نموده و نسبت به آن آگاهی کامل اخذ نمایند.
  * در این بخش پیشنهاد می شود قبل از هر گونه اقدامی فرایندهای صدور مجوز به طور کامل مطالعه گردد.
  دانلود فونت فارسی

گزارش تصویری
زیر پورتال ها
آدرس سازمان : مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 37263310 - 051 دورنگار : 37258553 - 051