اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
استان خراسان رضوی


 • هم وطن و شهروند گرامی

  اطلاعات و مدارک و مستندات خود در زمینه بروز اشتباهات و تخلفات عمدی و غیرعمدی مدیران و کارشناسان شاغل در بخش ­ها و واحدهای تابعه اداره­ کل
  میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی در سطح استان را از طریق پیوند زیر در اختیار مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات این اداره­ کل قرار دهید
  و یا در صورت تمایل با شماره تلفن ­های زیر تماس حاصل فرمایید.

  سوت زنی راهکاری جهانی

  ** سامانه اعلام شکایت **
   

  همچنین اطلاعات و اخبار و مستندات خود در زمینه ایراد آسیب به آثار و ابنیه تاریخی، تخریب میراث فرهنگی، حفاری غیر مجاز، سرقت آثار فرهنگی و تاریخی و ...
  از طریق پیوند زیر در اختیار مسئول انجمن های میراث فرهنگی استان خراسان رضوی قرار داده و یا در صورت تمایل با شماره تلفن­ های زیر تماس حاصل فرمایید.

  ** تماس با مسئول انجمن های میراث فرهنگی **

  4832 919 0915
  37045 051  ـ   داخلی:  302

   

  تاریخ: بهمن 1398
 • بازرسی و رسیدگی به شکایات اداره کل
   
   

    سید جواد رضوی
    مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات
     
      تلفن:
  09336329031
      051-37285390
      051-37263310  
      داخلی: 1157
   
      آدرس اداره کل:
      بلوار شهیدصادقی، بین شهیدصادقی23و 25، ساختمان شماره 1،
      اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی

   
گزارش تصویری
آدرس سازمان : مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 37263310 - 051 دورنگار : 37258553 - 051