اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
استان خراسان رضوی
 • معاونت صنایع دستی

  محمد مطیع
  معاون صنایع دستی خراسان رضوی
  آدرس:
  مشهد، بلوار شهید صادقی، نبش شهید صادقی 21، پلاک 115، ساختمان شماره 2، طبقه سوم
   
  تماس:  37134970 - 37111690   داخلی: 400

  ایمیل: m.moti@mcth.ir   


  نام و نام خانوادگی عنوان بخش شماره تماس داخلی
  سمانه داوطلب حمایت از تولید 37111690-2 409
  محسن بیوکی بخش بازرگانی و صادرات 37111690-2 407
  زهرا قاسمی آموزش، توسعه و ترویج صنایع دستی 37111690-2 406
  هما ارغایی دفتر مدیریت 37111690-2 402
   گزارش تصویری
آدرس سازمان : مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 37263310 - 051 دورنگار : 37258553 - 051