اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
استان خراسان رضوی


  •  گزارش عملکرد سال 1394
    گزارش عملکرد سال 1395
    گزارش عملکرد سال 1396
    گزارش عملکرد 6 ماهه اول سال 1397     

گزارش تصویری
آدرس سازمان : مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 37263310 - 051 دورنگار : 37258553 - 051