اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
استان خراسان رضوی


 •  گزارش عملکرد سال 1394
  گزارش عملکرد سال 1395
  گزارش عملکرد سال 1396
  گزارش عملکرد 6 ماهه اول سال 1397
  گزارش عملکرد سال 1397
  گزارش آماری سال 1398

   


گزارش تصویری
آدرس سازمان : مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 37263310 - 051 دورنگار : 37258553 - 051