پیمایش صفحه کلید
  مسدود کردن انیمیشن ها
کنتراست رنگ

بدون رنگ

روشن

معکوس
اندازه متن

افزایش سایز

کاهش سایز

متن قابل خواندن
برجسته کردن مطالب

عناوین

تصاویر
بزرگنمایی

مکان نمای سفید

مکان نمای مشکی

بزرگنمایی
Logo
اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
استان خراسان رضوی
 • عمده وظایف معاونت سرمایه گذاری و تأمین منابع بر اساس قوانین ابلاغی به شرح زیر است:
   
  • سیاستگذاری و برنامه ریزی برای جذب منابع و سرمایه های داخلی و خارجی جهت توسعه فعالیت های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و هنرهای سنتی
  • تهیه طرح های توسعه درخصوص فعالیت های سازمان و فراهم آوردن امکانات لازم برای اجرای آن ها
  • بررسی راهکارهای لازم به منظور شناسایی منابع جدید حمایتی و جذب سرمایه
  • بررسی قوانین و مقررات نظام های بانکی کشور و ارائه پیشنهادهای لازم جهت بهره گیری مناسب از تسهیلات بانکی به منظور تحقق اهداف سازمان در حوزه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
  • برنامه ریزی لازم به منظور رفع موانع و مشکلات اقتصادی بخش های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و هنرهای سنتی
  • بررسی طرح های تهیه شده توسط بخش های دولتی و غیر دولتی در حوزه مأموریت ها و اختیارات سازمان از دیدگاه فنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و صدور موافقت نامه های لازم برای اجرای آن ها
  • نظارت و کنترل بر اجرای طرح های توسعه ای و چگونگی مصرف تسهیلات واگذارشده در کلیه مراحل اجرا
  • بررسی و مطالعه پیرامون نیازهای مهارتی نیروی کار مورد نیاز بخش های مرتبط با وظایف سازمان و ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه فرصت های شغلی در این زمینه
  • مطالعه و بررسی و ارائه پیشنهاد به منظور توسعه مناطق نمونه گردشگری در مناطق مختلف کشور و نظارت بر اداره مناطق مزبور
  • فراهم آوردن بسترهای لازم به منظور ایجاد تأسیسات زیربنایی گردشگری و مراکز خدماتی، فرهنگی، رفاهی در داخل مناطق نمونه گردشگری
  • تخصیص تسهیلات اعتباری و فراهم نمودن امکانت استفاده از اعتبارات صندوق ضمانت صادرات، صندوق ذخیره ارزی، بانک های داخلی و خارجی، بیع متقابل و سایر منابع ذیربط جهت توسعه فعالیت های میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و هنرهای سنتی
  • جذب منابع و سرمایه های داخلی و خارجی در جهت اجرای طرح های توسعه میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و هنرهای سنتی
  •  تعیین سیاست ها و راهکارهای اشتغال و کارآفرینی در طول برنامه های توسعه کشور
  • توسعه فعالیت ها و سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه های مربوط و ارائه راهکار به وزارت کار و امور اجتماعی به منظور تدوین سیاست های اشتغال زای کشور
  • تهیه فرصت های سرمایه گذاری گردشگری استان
  • تهیه بسته های سرمایه گذاری گردشگری استان
  • ارائه کمک های فنی و اعتباری در قالب یارانه تسهیلات به تأسیسات گردشگری در حال ساخت و بهره برداری
  • تشکیل جلسات کمیته فنی حدود موافقت اصولی تأسیسات گردشگری
  • صدور موافقت اصولی تأسیسات گردشگری بر اساس فرایند ابلاغی
  • بررسی فنی نقشه های معماری پروژه های سرمایه گذاری و ابلاغ نقشه و مجوز ساخت
  • صدور کد سرمایه گذاری برای پروژه ها
  • بررسی و تطبیق وضع موجود پروژه ها با نقشه های مصوب ابلاغی و تأیید وضعیت تجهیز
  • نظارت بر پروژه های در دست ساخت و تبدیل سرمایه گذاری گردشگری
  • نظارت بر پروژه های عمرانی گردشگری در سطح استان
  • انجام امور مربوط به کارگروه اشتغال استان (سامانه کارا، رصد و ...) تسهیلات روستایی و عشایری
  • تشکیل پرونده و معرفی تأسیسات گردشگری جهت اخذ تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی و سایر منابع بر اساس شیوه نامه های مربوطه
  • تشکیل پرونده ایجاد مناطق نمونه گردشگری، ساماندهی، نظارت بر عملیات اجرا و نظارت بر فعالیت آن ها
  • امور مربوط به روستاهای هدف گردشگری
  • پاسخگویی به استعلامات سایر پروژه ها در حوزه اختیارات معاونت
  • جذب و هزینه کرد اعتبارات عمرانی مربوط به معاونت و نظارت بر آن
  • انجام امور مربوط به کارگروه مناسب سازی فضاهای تأسیسات گردشگری برای افراد دارای معلولیت
  • انجام امور مربوط به دبیرخانه کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
  • انجام امور مربوط به کمیسیون گردشگری ذیل کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
  • برنامه ریزی و برگزاری رویدادهای مرتبط با حوزه فعالیت های معاونت
  • انجام امور مربوط به ستاد اقتصاد مقاومتی در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
  • تهیه گزارش ها و بانک اطلاعاتی مربوط به معاونت
  • ارتباط با مرکز خدمات سرمایه گذاری استان در راستای حمایت از سرمایه گذاری خارجی و در بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

   


گزارش تصویری
مطالب مفید
خدمات الکترونیکی
زیر پورتال ها
آدرس سازمان : مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 37263310 - 051 دورنگار : 37258553 - 051