پیمایش صفحه کلید
  مسدود کردن انیمیشن ها
کنتراست رنگ

بدون رنگ

روشن

معکوس
اندازه متن

افزایش سایز

کاهش سایز

متن قابل خواندن
برجسته کردن مطالب

عناوین

تصاویر
بزرگنمایی

مکان نمای سفید

مکان نمای مشکی

بزرگنمایی
Logo
اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
استان خراسان رضوی
 • تصاویر خراسان سرزمین نور  تربت جام- مجموعه تاریخی شیخ احمد جام
  تربت جام- مراسم سنتی
  تربت جام- فرت بافی
  تربت جام- منقطه شکارممنوع کلیلاق
  تربت جام- آبشار بَردو
  تربت جام- روستای گردشگری بِزد
  تربت جام- حرکت آئینی اپر
  تربت جام- حرکت آئینی اپر
  تربت جام- حرکت آئینی اپر
گزارش تصویری
مطالب مفید
خدمات الکترونیکی
زیر پورتال ها
آدرس سازمان : مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 37263310 - 051 دورنگار : 37258553 - 051