پیمایش صفحه کلید
  مسدود کردن انیمیشن ها
کنتراست رنگ

بدون رنگ

روشن

معکوس
اندازه متن

افزایش سایز

کاهش سایز

متن قابل خواندن
برجسته کردن مطالب

عناوین

تصاویر
بزرگنمایی

مکان نمای سفید

مکان نمای مشکی

بزرگنمایی
Logo
اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
استان خراسان رضوی
 • تصاویر خراسان سرزمین نور  طرقبه شاندیز- روستای مغان
  طرقبه شاندیز- طبیعت زیبا
  طرقبه شاندیز- مناظر طبیعی شاندیز
  طرقبه شاندیز- جنگل درختان ارس
  طرقبه شاندیز- نقوش صخره ای
  طرقبه شاندیز- روستای کنگ
  طرقبه شاندیز- ارغوان بافی
  طبیعت پاییز کردینه
  مسجد تاریخی ازغد
  طبیعت پاییز طرقبه شاندیز
  روستای جاغرق
  طبیعت پاییز منطقه دهبار
  روستای تاریخی کنگ
  طبیعت پاییز کردینه
  طبیعت پاییز طرقبه شاندیز
  مکان نذر و نیاز کمربسته
  طبیعت ابرده شاندیز
  کمرمقبولا
گزارش تصویری
مطالب مفید
خدمات الکترونیکی
زیر پورتال ها
آدرس سازمان : مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 37263310 - 051 دورنگار : 37258553 - 051