اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
استان خراسان رضوی
 • تصاویر خراسان سرزمین نور  طبیعت پاییز کردینه
  طبیعت پاییز طرقبه شاندیز
  روستای جاغرق
  طبیعت پاییز منطقه دهبار
  روستای تاریخی کنگ
  طبیعت پاییز کردینه
  طبیعت پاییز طرقبه شاندیز
  مکان نذر و نیاز کمربسته
  طبیعت ابرده شاندیز
  کمرمقبولا
  موزه ویرانی
  ضریح مطهر امام رضا (ع)
  طبیعت طرقبه شاندیز
گزارش تصویری
آدرس سازمان : مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 37263310 - 051 دورنگار : 37258553 - 051