مسعود رحمانی
رئیس اداره روابط عمومی و امور فرهنگی

تلفن: 37284690 - 051
ایمیل: razavichto@gmail.com
آدرس اداره کل: بلوار شهید صادقی، بین شهید صادقی 23 و 25، اداره‌کل میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی، طبقه همکف
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
سابقه کاری:
 

سوابق شغلی:

 • مدیر روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی
 • مدیر حوزه مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی
 • نماینده سازمان در کمیته فرهنگی و روابط عمومی ستاد تسهیلات زائرین فرمانداری مشهد
 • عضو کمیته موزه ها و محوطه های تاریخی میراث فرهنگی استان خراسان رضوی
 • مسئول تولیدات رادیویی و تلوزیونی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی
 • مسئول دفاتر اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی
 • دبیر کمیته بهره وری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی
 • مسئول NGO ها و حمایت از تشکل های غیر دولتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 • نماینده سازمان در شورای پیش آهنگی استان خراسان رضوی
 • نماینده سازمان در کمیته اطلاع‌رسانی و تبلیغی مراسم و برنامه‌های سالگرد سفر رئیس‌جمهور به خراسان رضوی
 • عضو کمیته تخصصی احصاء و اصلاح فرایندها در کمیسیون تحول اداری
 • نماینده سازمان در کمیته امور رسانه ای استان خراسان رضوی
 • عضو کمیته طرح و برنامه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی
 • نماینده تام‌الاختیار اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان رضوی در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان
 • مدیر امور شهرستان های خراسان رضوی