ردیف

نام

ردیف
نام
ردیف
نام
ردیف
نام
1 خانه اکبرزاده
31
خانه جوان صبور 61 خانه مولوی 91 سرای زهدی
2 آرامگاه فردوسی
32
خانه حاج آقای موسوی 62 خانه میرزای ناظر 92 خانه قارونی
3 خانه احمد پناه
33
خانه حاجی نوریان 63 خانه ناظران 93 خانه قرایی ها
4 خانه احمدی
34
خانه حسن زاده 64 خانه نوریان 94 نمای انبار کمالی
5 خانه اسکندری
35
خانه حسینی قندی 65 خانه وطن چی 95 خانه غفوری
6 خانه الستی
36
خانه حسینی 66 خانه موسوی نژاد 96 خانه عطاریان
7 خانه امیری فخریان
37
خانه حقیقی 67 خانه منوچهری 97 مطب دکتر شیبانی
8 خانه امیری
38
خانه حناساب 68 مدرسه دودر 98 آرامگاه خواجه ربیع
9 خانه امینی
39
خانه خادم باشی 69 خانه ملک 99 مجموعه فرهنگی هزاردستان
10 خانه باغ چهار برج توس
40
خانه خان منش 70 خانه ملک 2 100 ساختمان صنایع دستی
11 خانه براتی
41
خانه داروغه 71 خانه ملک جعفریان 101 خانه قیافه
12 خانه بلخاست
42
خانه داوری 72 مدرسه بالاسر 102 خانه امین الاسلامی
13 خانه بهزادیان
43
خانه داوودی 2 73 کلیسای میدان ده دی 103 خانه ظریف
14 آرامگاه تپه خشتی مشهد
44
خانه داوودی 74 مدرسه عباسقلی خان 104 خانه یزدان پرست
15 خانه اشراقی نیا- ریاب
45
خانه دختر ملک 75 خانه مقبل السلطنه 105 خانه کاظم زاده
16 خانه غلامیان- ریاب
46
خانه درایتی 76 خانه محمدی 106 آرامگاه نادر
17 خانه مختاری
47
خانه دکتر سالاری 77 حمام حضرت مشهد 107 خانه هوشمند
18 خانه قدیمی اکبرزاده
48
خانه رجایی 78 خانه مجیدنیا 108 خانه طلائی
19 خانه احمدیان
49
خانه رجب پور 79 رباط طرق 109 پیر پالاندوز
20 خانه اردکانی
50
خانه رضا زاده 80 خانه متروک حسن زاده 110 خانه وهاب زاده
21 خانه بحرینی
51
خانه رفیع طلب 81 حمام شاه مشهد 111 خانه صفرزاده
22 خانه بنی هاشمی
52
خانه زرعی 82 خانه قهرمان پور 112 خانه صداقتی
23 آرامگاه خواجه اباصلت
53
خانه زرین زاده 83 خانه لگزایی 113 خانه کرمانی
24 خانه عصمتی
54
خانه سبزواری زاده 84 ساختمان بیمارستان امام رضا 114 خانه موسوی- پریشانی
25 خانه عزیزیان
55
خانه سبزواریها 1 85 خانه لطیفی 115 خانه کمالی
26 خانه عباسیان حسین
56
خانه سبزواریها 2 86 بانک ملی 116 خانه موسوی 1
27 خانه توکلی زاده
57
خانه سلطانی 87 باغ ملی 117 خانه صاحب علم
28 خانه توکلی زاده 1
58
خانه سلماسی 88 خانه گوهری    
29 خانه توکلی
59
خانه سیدان 89 خانه کوزه کنانی    
30 خانه جعفرزاده
60
خانه شیخ الاسلامی 90 سرای عزیز الله اف    

 
تاریخ بروز رسانی:  16 اسفند ماه 1400