اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
استان خراسان رضوی
 • تلفن های ضروری
  پلیس : 110
  خدمات فنی پست : 193
  شهرداری : 137
  بهداشت : 149
  صدای مشاور : 148
  پایانه مسافربری : 7-38599001-051
  تاکسی بیسیم : 1829-1830-1832-133
  اطلاعات پرواز : 199
  صدا و سیما : 162
  اطلاعات سپاه : 114
  اطلاعات مخابرت : 118
  پست : 140
  اتفاقات گاز : 194
  شکایات آرد و نان : 38595951-38544032
  آتش نشانی : 125
  راه و ترابری : 141
   مخابرات : 135
   ستاد خبری : 116
   ستاد هواشناسی : 134
   تعزیرات حکومتی : 124
   مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان دریافت شکایات : 34433827
   اطلاعات راه آهن : 1539
   وزارت اطلاعات : 113
   اورژانس : 115
   بازرسی کل کشور : 136
   مرکز امداد آب: 122
   مرکز پیام و اتفاقات برق : 121

   
گزارش تصویری
آدرس سازمان : مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 37263310 - 051 دورنگار : 37258553 - 051