اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
استان خراسان رضوی
اخبار شنبه 26 آبان 1397 ساعت 13:12

در جشنواره شهید رجائی خراسان رضوی: مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی لوح و تندیس رتبه اول ارزیابی عملکرد را دریافت کرد

مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی در جشنواره شهید رجائی استان لوح و تندیس رتبه اول ارزیابی عملکرد را دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی ابوالفضل مکرمی فردرمراسم جشنواره استانی شهید رجائی که در استانداری خراسان رضوی برگزار شد، از سوی ستاد جشنواره شهید رجائی استان به عنوان دستگاه برتر در کسب بالاترین میزان رشد امتیازدر شاخص های عمومی و اختصاصی عملکرد لوح تقدیرو تندیس جشنواره را دریافت کرد.


درمتن تقدیرنامه که به امضای استاندارو رئیس جشنواره شهید رجائی استان رسیده، آمده است: سنجش میزان پویایی و بالندگی نظام اداری به منظور بهبود مستمرآن در راستای تحقق اهداف توسعه کشور امری ضروری است که هر ساله با اتکا به ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی به عنوان اجزای نظام اداری و مبتنی بر شاخص های عمومی منبعث از برنامه عملیاتی اصلاج نظام اداری و شاخص های اختصاصی دستگاهی صورت می گیرد.

بدینوسیله از همت، تلاش خالصانه و اقدامات اثربخش جنابعالی و مجموعه همکاران آن اداره کل که موجب گردیده از سوی ستاد جشنواره شهید رجایی استان به عنوان دستگاه برتر در کسب بالاترین میزان رشد امتیاز در شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد سال 1396 انتخاب شود، تقدیر و تشکر به عمل می آید.


مکرمی فردراین باره اظهار کرد: انتخاب اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی به عنوان  دستگاه برتر استان در کسب بالاترین میزان رشد امتیاز در شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد در سال 96 نشان دهنده تلاش و کوشش همکاران این اداره کل بوده است.


وی ادامه داد: از تک تک همکاران اداره کل که موجب دریافت لوح تقدیر و تندیس رتبه نخست در این جشنواره شدند قدردانی می کنم.منبع:   تعداد بازدید : 1545 نوشته شده توسط: مدیر سایت

کلمات کلیدی: 


بازگشت چاپ خبر

گزارش تصویری
آدرس سازمان : مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 37263310 - 051 دورنگار : 37258553 - 051