اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
استان خراسان رضوی
  • بخش نامه ها
     
       
       

     

گزارش تصویری
آدرس سازمان : مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 37263310 - 051 دورنگار : 37258553 - 051