اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
استان خراسان رضوی
 • شرح وظایف انجمن های میراث فرهنگی
       بر اساس مفاد اساسنامه انجمن ميراث فرهنگي مصوب 1373/07/03 وظايف انجمن ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در روستاها و بخش‌ها تهيه و در تاريخ 27/3/1378 مورد موافقت رياست محترم سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور قرار گرفت.  تعيين مسووليت و حدود وظايف اعضاء در حفاظت از آثار و تپه هاي تاريخي ، در صورت امكان انتخاب يك نفر نماينده  مورد اعتماد براي حفاظت هر يك از آثار و تپه هاي تاريخي واقع در در حوزه بخش يا قريه از بين اعضاي اصلي يا افراد علاقمند و معرفي آن به ميراث فرهنگي محل.  تهيه صورت جامعي از تپه ها و بناهاي تاريخي با توجه  به اطلاعاتي كه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در اختيار آن ها  قرار مي دهد و كسب اطلاع از وجود آثار تاريخي ناشناخته به ويژه آثار تاريخي كه در نقاط كوهستاني و دور افتاده وجود داشته واحياناً از نظر ميراث فرهنگي دور مانده باشد.  مشورت  و ارايه راه حل عملي براي جلوگيري از خريد و فروش اشياي تاريخي و معرفي خريداران و فروشندگان و دلالان و كاوشگران  غير مجاز به مراجع ذيربط.  رسيدگي به گزارشات واصله از طرف اعضاء و مطلعين محلي در رابطه با هر گونه تخريب آثار تاريخي و ارايه گزارشات تخريب  يا تجاوز و نيز ساخت و ساز در حريم آثار و يا بر روي تپه هاي تاريخي توسط رييس انجمن و حوزه هاي انتظامي و ارسال رونوشت آنها به ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري محل جهت پيگيري لازم.  شركت در كلاس هاي تشكيل شده از سوي انجمن هاي استان و شهرستان كه با مديريت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان جهت افزايش آگاهي هاي آنان بر گزار مي شود. جلب مساعدت هاي مادي و معنوي اهالي محل و فراهم كردن زمينه ي همكاري و هماهنگي ساير دستگاه هاي دولتي و عمومي در جهت حفظ آثار و تپه هاي تاريخي هر محل.  سعي در بالا بردن سطح معلومات و اطلاعات علمي و فرهنگي اهالي به شناخت و حفاظت آثار تاريخي ( به خصوص آثار منطقه) و علاقمند كردن مردم به رعايت احترام و حفظ صيانت آن ها از طريق گردهمايي

  انتظاراتی که از انجمن های میراث فرهنگی وجود دارد را می توان در دو محور خلاصه کرد:
  1ـ پاسداری از میراث فرهنگی:  با در نظر گرفتن اهمیت و جایگاه والای میراث فرهنگی در شکل دهی به هویت ملی و نقش آن در ایجاد وحدت ملی و مذهبی، و نیز با توجه به خطرات و آسیب های بسیاری مانند تخریب، سرقت و ...که این گنجینه ارزشمند ملی را همواره تهدید می کند، نخستین وظیفه هر انسان متعهد و علاقه مند به ایران و فرهنگ غنی آن، تلاش برای پاسداری و حراست از مواریث گرانسنگ ملی و تاریخی است. در این بین با عنایت به محدودیت های گسترده ای که گریبانگیر سازمان میراث فرهنگی کشور است، ضرورت همراهی انجمن های میراث فرهنگی در امر خطیر پاسداری از میراث تاریخی و فرهنگی کشور بیش از پیش احساس می شود.
  2ـ معرفی صحیح میراث فرهنگی: براساس آمار و بررسی های صورت گرفته از سوی سازمان جهانی جهانگردی، ایران در بین ده کشور نخست جهان از حیث برخورداری از جاذبه های تاریخی و فرهنگی است. اما متأسفانه درآمد حاصل از حضور گردشگران خارجی در ایران به هیچ روی متناسب با جایگاه آن نیست. بی تردید یکی از مهم ترین علل این مسئله، بی توجهی به موضوع آموزش و معرفی صحیح جاذبه های گردشگری ایران بوده است.  اما از منظری دیگر نیز موضوع آموزش حایز اهمیت است و آن هم در ارتباط با آموزش صحیح برخورد با گردشگران و نیز آموزش شیوه های پاسداری و معرفی میراث فرهنگی است. به همین دلیل انجمن های میراث فرهنگی به عنوان معتمدین محلی و حلقه پیوند بین سازمان میراث فرهنگی و اقشار مختلف مردم به ویژه ساکنان نواحی روستایی، نقش پررنگی در ارائه این آموزش ها خواهند داشت.

   

گزارش تصویری
آدرس سازمان : مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 37263310 - 051 دورنگار : 37258553 - 051