یوسف بیدخوری
  معاون گردشگری

تلفن: 05137268505
ایمیل: y.bidkhori@mcth.ir

آدرس اداره کل:  بلوار شهید صادقی- بین شهید صادقی 23 و 25
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی،
طبقه اول