سوابق شغلی:

- سرپرست معاونت گردشگري اداره كل
- رییس گروه خدمات گردشگری اداره كل
- دبیر شورای راهبردی سیاست گزاری استان خراسان رضوی
- کارشناس مسئول نظارت بر واحدهاي اقامتي و پذيرايي اداره كل  (از سال 1383 تاكنون)
- عضو شورای فنی و برنامه ریزی گردشگری استان خراسان رضوی
- مسئول اجرایی ساماندهی واحدهای اقامتی فاقد مجوز مشهد مقدس 88-85
- مسئول كميته اسكان و پذيرايي نمایشگاه بین المللی جهانگردی– اداره کل  85 - 82
- عضو کمیسیون موافقت اصولی معاونت گردشگری سازمان
- مسئول كميته نظارت بر واحدهاي اقامتي و پذيرايي ستاد نظارت بر سفرهای نوروزی خراسان رضوی از سال 1384 تاکنون
- عضو ستاد اجرایی نمایشگاه جهانگردی، میراث فرهنگی، صنایع وابسته مشهد 85-82
- کارشناس مسئول هتل آپارتمان ها و مهمان پذيرها اداره كل
- مسئول واحدهاي اقامتي استان اداره كل
- عضو کمیته پژوهشی گردشگری شورای پژوهشی سازمان
- عضو کمیته تخصصی طرح های بازاریابی و توسعه گردشگری استان


ارتباط با کارشناسان:
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس داخلی
جواد امیری مسئول دفتر 05137283001- 05137268505 1110
محمدرضا عالیشأن کارشناس نظارت بر امور هتل آپارتمان ها 05137263310 1108
آذر اربابی کارشناس نظارت بر امور هتل ها 05137263310 1107
حسین امیرکلالی کارشناس نظارت بر واحدهای اقامتی- مسئول آموزش 05137263310 1106
مصطفی عاشوری مسئول واحدهای بین راهی 05137263310 1172
غلامحسین محمدیان مسئول امور دفاتر خدمات مسافرتی 05137296291 1140- 1149
حامد مهدوی کارشناس بوم گردی- مسئول گردشگری سلامت 05137263310 1106
سعید بزرگر رئیس گروه توسعه گردشگری و بازاریابی 05137263310 1129

تاریخ بروزرسانی: 11 اسفند 1399