خدمات الکترونیک (سامانه ها):
     
   سامانه ثبت آمار واحدهای اقامتی    مدیریت شهرستان ها          
   سامانه ثبت آمار دفاتر خدمات مسافرتی            
     سامانه آموزش گردشگری          
   بازرسان واحدهای اقامتی    سامانه آموزش صنایع دستی          
   بازرسان دفاتر خدمات مسافرتی    لیست واحدهای اقامتی استان (هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمان پذیرها)          
   سامانه خدمات کارکنان    سامانه کارمند ایران  
 
     
     سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  
 
     
   سامانه خدمات کارکنان شرکتی    سامانه ملی شکایات و اعلامات سازمان بازرسی کل کشور  
 
     
   اتوماسیون اداری    سامانه دادور          
   اتوماسیون اداری جدید    ثبت نام متقاضیان خانه مسافر          
  سامانه جامع اموال منقول (جام)      
 
     
 
خدمات:
         
   دستورالعمل برگزاری نمایشگاه ها و بازارچه های صنایع دستی    ضوابط صدور مجوز اقامتگاه بوم گردی          
   دریافت نشان هنری هنرمندان صنایع دستی    فرایند ثبت آثار غیرمنقول در فهرست آثار ملی و تعیین حریم آن          
   دریافت نشان جغرافیایی محصولات صنایع دستی    فرایند ثبت میراث ناملموس در فهرست آثار ملی          
   درخواست و صدور موافقت اصولي و مجوز ايجاد، اصلاح يا تكميل تأسيسات گردشگري    فرایند ثبت آثار طبیعی در فهرست آثار ملی و تعیین حریم آن          
   اعطای تسهیلات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به متقاضیان    تقویم رویدادهای گردشگری کشور در سال 98          
   فرایند صدور موافقت نامه تأسیس تا اجرای مناطق نمونه گردشگری              
   فرایند صدور مجوز ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری (بند ب)