محمد جلیلیان زحمتی
 مسئول بازرسی و پاسخگویی به شکایات
 
 تلفن: 09027360673
 051-37285390
 051-37263310  
 051-37269060   
   داخلی: 1157
 
  آدرس اداره کل:
  بلوار شهیدصادقی، بین شهیدصادقی 23 و 25، ساختمان شماره 1،
  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی،
  طبقه دوم