هم وطن و شهروند گرامی

اطلاعات و مدارک و مستندات خود در زمینه بروز اشتباهات و تخلفات عمدی و غیرعمدی مدیران و کارشناسان شاغل در بخش ­ها و واحدهای تابعه اداره­ کل
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی در سطح استان را از طریق پیوند زیر در اختیار مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات این اداره­ کل قرار دهید
و یا در صورت تمایل با شماره تلفن ­های زیر تماس حاصل فرمایید.

سوت زنی راهکاری جهانی

** فرم نظرسنجی و اعلام شکایت اداره کل **
 

همچنین اطلاعات و اخبار و مستندات خود در زمینه ایراد آسیب به آثار و ابنیه تاریخی، تخریب میراث فرهنگی، حفاری غیر مجاز، سرقت آثار فرهنگی و تاریخی و ...
از طریق پیوند زیر در اختیار مسئول انجمن های میراث فرهنگی استان خراسان رضوی قرار داده و یا در صورت تمایل با شماره تلفن­ های زیر تماس حاصل فرمایید.

** تماس با مسئول انجمن های میراث فرهنگی **

4832 919 0915
92- 37111690  ـ   داخلی:  203

آدرس پست الکترونیک بازرسی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
Bazresi@mcth.ir

تاریخ بروز رسانی: 18 اسفندماه  1399