اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
استان خراسان رضوی
 • تصاویر خراسان سرزمین نور  باغ نادری
  اخنگان
  هارونیه
  مسجد 72 تن
  مصلی
  موزه نادری
  موزه فردوسی
  موزه بزرگ خراسان
  کوهسنگی
  خواجه ربیع
  باغ آرامگاه فردوسی
  پیر پالاندوز
  تندیس فردوسی
  گنبدسبز
  مجموعه حرم مطهر
  عکاسان قدیمی
  چهارطبقه مشهد
  فلکه اطراف حرم
گزارش تصویری
آدرس سازمان : مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 37263310 - 051 دورنگار : 37258553 - 051