اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
استان خراسان رضوی
 • گزارش تصویری  صنایع دستی
  شالیزارها
  شهر کلات
  سد چهچهه
  کلات - هنر نوار بافی
  صنایع دستی روستای آقداش
  جاجیم بافی
  حوله بافی قره تیکان
  تصویر هوایی شهر کلات
  حصار طبیعی کلات
  جنگلهای هزار مسجد
  زیارتگاه سینی
  دره قله زو
  بابا رمضان
  سد چهچهه
  شهر کلات
  سد زاوین
  روستای قره سو
گزارش تصویری
آدرس سازمان : مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 37263310 - 051 دورنگار : 37258553 - 051