اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
استان خراسان رضوی
 • گزارش تصویری  سخنرانی مکرمی فر در انتخابات جامعه حرفه ای هتلداران خراسان رضوی
  سخنرانی ولی تیموری معاون میراث فرهنگی کشور
  نظارت بر فرآیند ثبت نام توسط نماینده اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی
  اسامی کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسان جامعه
  ورود دکتر تیموری معاون گردشگری کشور به هتل خوشید تابان محل برگزاری انتخابات
  عکاس: سیدحسن ایزانلو
  عکاس: سیدحسن ایزانلو
گزارش تصویری
آدرس سازمان : مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 37263310 - 051 دورنگار : 37258553 - 051