اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
استان خراسان رضوی
 • گزارش تصویری  سفرمدیرکل میراث فرهنگی و معاونان و مدیران اداره کل به شهرستان قوچان
  سفرمدیرکل میراث فرهنگی و معاونان و مدیران اداره کل به شهرستان قوچان
  سفرمدیرکل میراث فرهنگی و معاونان و مدیران اداره کل به شهرستان قوچان خراسان رضوی
  سفرمدیرکل میراث فرهنگی و معاونان و مدیران اداره کل به شهرستان قوچان
  جلسه با شهردار و فرماندار و اعضای شورای شهر قوچان
  بازدید از حمام قدیمی
  عکاس: سیدحسن ایزانلو
  بازدید از دره یوسف خان و سد تبارک
  بازدید از موزه مردم شناسی قوچان
  بازدید از بازارچه صنایع دستی قوچان
گزارش تصویری
آدرس سازمان : مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 37263310 - 051 دورنگار : 37258553 - 051