اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
استان خراسان رضوی
 • گزارش تصویری  عکاس: سیدحسن ایزانلو
  امضای تفاهم نامه با دانشگاه فردوسی مشهد
  آرامگاه فردوسی
  آرامگاه فردوسی
  موزه بزرگ خراسان
  آرامگاه نادرشاه افشار
  خانه ملک
گزارش تصویری
آدرس سازمان : مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 37263310 - 051 دورنگار : 37258553 - 051