اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
استان خراسان رضوی
 • گزارش تصویری  بازدید از محل افتتاحیه هتل حیات طرقبه توسط رییس سازمان میراث فرهنگی کشور
  بازدید از محل افتتاحیه هتل حیات طرقبه توسط رییس سازمان میراث فرهنگی کشور
  بازدید از محل افتتاحیه هتل حیات طرقبه توسط رییس سازمان میراث فرهنگی کشور
  بازدید ازمجموعه اقامتی ارگ رادکان
  بازدید ازمجموعه اقامتی ارگ رادکان
  بازدید ازمجموعه اقامتی ارگ رادکان
  بازدید ازمجموعه اقامتی ارگ رادکان
  بازدید ازمجموعه اقامتی ارگ رادکان
  بازدید ازمجموعه اقامتی ارگ رادکان
  بازدید ازمجموعه اقامتی ارگ رادکان
  باز دید معاون گردشگری کشور از مجموعه خانه مسافر خواجه نصیر طوسی در رادکان
  باز دید معاون گردشگری کشور از مجموعه خانه مسافر خواجه نصیر طوسی در رادکان
  بازدید از برج رادکان
  بازدید از برج رادکان
  بازدید از برج رادکان
  بازدید از برج رادکان
  بازدید از برج رادکان
گزارش تصویری
آدرس سازمان : مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 37263310 - 051 دورنگار : 37258553 - 051