اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
استان خراسان رضوی
 • گزارش تصویری  نوروزگاه در آرامگاه فردوسی
  نوروزگاه در آرامگاه فردوسی
  نوروزگاه در آرامگاه فردوسی
  نوروزگاه در آرامگاه فردوسی
  نوروزگاه در آرامگاه فردوسی
  نوروزگاه در آرامگاه فردوسی
  نوروزگاه در آرامگاه فردوسی
  نوروزگاه در آرامگاه فردوسی
  نوروزگاه در آرامگاه فردوسی
  نوروزگاه در آرامگاه فردوسی
  نوروزگاه در خانه ملک
  نوروزگاه در آسبادهای نشتیفان خواف
  نوروزگاه در دهستان سردق
  نوروزگاه در دهستان سردق
گزارش تصویری
آدرس سازمان : مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 37263310 - 051 دورنگار : 37258553 - 051