اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
استان خراسان رضوی
 • پایگاه های اطلاع رسانی
  پایگاه های اطلاع رسانی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی مبادی ورودی شهر
       پایگاه اطلاع رسانی چناران، پایگاه اطلاع رسانی قوچان، پایگاه اطلاع رسانی ملک آباد، پایگاه اطلاع رسانی نیشابور، پایگاه اطلاع رسانی سبزوار، پایگاه اطلاع رسانی تربت جام، پایگاه اطلاع رسانی مجموعه توس، پایگاه اطلاع رسانی، مجموعه نادری، پایگاه اطلاع رسانی خیام و عطار، پایگاه اطلاع رسانی فرودگاه هاشمی نژاد، پایگاه اطلاع رسانی خانه ملک
   
  پایگاه های راهنمای زائر
       چهار راه شهدا، میدان بسیج، کمپ طرق، میدان شهدا، چهارراه خسروی، میدان راه آهن، میدان فردوسی، فرودگاه، میدان طبرسی ريال پایانه مسافربری، فرودگاه، میدان طبرسی، پایانه مسافربری، فرودگاه، میدان طبرسی، پایانه مسافربری، میدان پانزده خرداد، کمپ بابا قدرت، ابتدای خیابان شیرازی (مقابل ملا هاشم)، پنجراه پایین خیابان (خیابان نواب صفوی)، میدان هفده شهریور (ضلع شمال غربی)، میدان بیت المقدس (ابتدای بازار رضا و ورودی خیابان خسروی)، چهارراه دانش، میدان آزادی (درب شرقی پارک ملت)، مبادی ورودی شهر از مسیرهای جاده قوچان و نیشابور، ورودی بوستان وکیل آباد .
   
گزارش تصویری
آدرس سازمان : مشهد - بلوار شهید صادقی بین صادقی 23 و 25 - اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 37263310 - 051 دورنگار : 37258553 - 051